Projekt "Izboljšaj svojo lokalno skupnost" 2009

razpis "Izboljšaj svojo lokalno skupnost"

1.     Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca
Razvojna agencija Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur.
 
2.     Namen razpisa
Namen razpisa je spodbuditi inovativen in ustvarjalen pristop mladih pri soustvarjanju življenja v občini Šentjur oz. v posameznih krajevnih skupnostih. Cilj razpisa je podpreti mladinske iniciative in projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju kvalitete življenja mladih in krajevnih skupnosti v občini Šentjur.
 
Sredstva se razpisujejo v okviru projekta »Izboljšaj svojo lokalno skupnost«, ki ga izvaja RA Kozjansko in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os LEADER, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.
 
3.     Predmet razpisa
Predmet razpisa so projekti namenjeni povezovanju in sodelovanju mladih, oživljanju mladinskih aktivnosti ter izboljšanju kvalitete življenja mladih ter prebivalcev občine Šentjur. Izvesti se morajo na območju občine Šentjur, v času od julija do oktobra 2009. Predmet razpisa ni nakup multimedijske in pisarniške opreme.
 
4.     Kdo se lahko prijavi
Na razpisu lahko kandidirajo mladinska društva, društva v katerih aktivno delujejo mladi ter neformalne mladinske skupine, ki imajo sedež v občini Šentjur. Izvajalci projekta morajo biti mladi.
 
5.     Merila za sofinanciranje
  • Enakomerna porazdeljenost sofinanciranja mladinskih aktivnosti po krajevnih skupnostih občine Šentjur.
  • Vpliv in učinki mladinskega projekta na lokalno okolje.
  • Kreativnost in inovativnost mladinskih aktivnosti.
  • Mladi so organizatorji in izvajalci aktivnosti.
  • Vloga in število mladih vključenih v izvedbo projekta.
  • Vpetost projekta v krajevno skupnost (povezovanje z lokalnimi društvi, krajevnimi skupnostmi in lokalnimi zavodi).
 
6.     Obveznosti prejemnikov sredstev
  • Izvedba aktivnosti kot načrtovano in predstavljeno v prijavnici.
  • Priprava zaključnega poročila po zaključku projekta oz. najkasneje do 31.10. 2009.
  • Predstavitev sofinanciranega projekta na zaključnem dogodku, ki bo v mesecu decembru 2009.
 
7.     Višina sredstev namenjenih za predmet razpisa
Za namene razpisa je na voljo 5.000 €. Maksimalna sofinancirana vrednost projekta je 500 €, razpisovalec pa si pridržuje pravico sofinanciranja projekta v višini večji kot predpisano v razpisu. Razpisovalec se lahko odloči, da sredstev ne razdeli v celoti. Odločitev o razdelitvi sredstev je dokončna in nanjo ni možna pritožba.
 
8.     Način prijave in rok za predložitev mladinskih projektov
Prijavnica je na voljo v e-obliki na spletni strani www.ra-kozjansko.si. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. septembra 2009. Prijavnica mora biti izpolnjena na računalnik in poslana priporočeno po pošti na naslov RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, s pripisom »IZBOLJŠAJ SVOJO LOKALNO SKUPNOST«. Šteje se, da je vloga pravočasno prispela, če je oddana zadnji dan roka na pošti kot priporočena pošiljka. Vlagatelj lahko prinese prijavnico osebno na enoto RA Kozjansko (Mladinski center Šentjur),Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur, pisarna št. 6,do 12:00 na dan roka oddaje projektov kot navedeno zgoraj.
 
9.     Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni najkasneje 14 dni od roka oddaje prijavnice.
Informacije na tel. 747 13 02, na email: lara.zmaher@ra-kozjansko.si ali osebno od 8:00 do 15:00 ure vsak delavnik (Razvojna agencija Kozjansko – Mladinski center Šentjur, Ul. skladateljev Ipavcev 17, Šentjur).
 

 

Celoten razpis in prijavnica sta v priloženi datoteki spodaj.

 

 

Projekt "Izboljšaj svojo lokalno skupnost" 2009

Mladinski promotorji

KS Blagovna
Jernej Gajšek (Športno mladinsko društvo Blagovna)

Uroš Dernovšek (Športno mladinsko društvo Blagovna)

Mitja Preložnik (Športno mladinsko društvo Blagovna)

 

KS Dolga Gora
Lidija Kundih
Kaja Javornik

 

KS Dramlje

Tanja Kopinšek

Ana Mastnak

 

KS Grobelno
Nejc konšak (Športno mladinsko društvo Grobelno)
Gregor Počivalšek (Športno mladinsko društvo Grobelno)
Ana Herman (Športno mladinsko društvo Grobelno)

 

KS Loka pri Žusmu
Benjamin Recko (Dobrina)

 

KS Ponikva
Ciril Obreza (Mladinsko društvo Ponikva)
Gašper Andrinek (Mladinsko društvo Ponikva)

 

KS Slivnica pri Celju
Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju)

 

KS Šentjur – Rifnik
Karin Pušnik
Katarina Jenšterle
Žiga Ocvirk

 

MS Šentjur
Ana Zupanc
Brigita Gračner
Jernej Varlec
Mojca Zupanc
Tomaž Klanjšek
Anja Andrenšek

Nastija Močnik (ŠKMŠ)
Vid Slana

Tjaša Bosio

 

 

Zadnje objavljeno

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov
Mladinski inkubator Te zanima medkultutni dialog in upliv umetne inteligence na mlade?

Poziv za mlade: Medkulturni dialog v času umetne inteligence

Urad za mladino Sveta Evrope odpira poziv za udeležence_ke za 8. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A