Razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja

Razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja

"Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja", razpis, ki spodbuja inovativnost in ustvarjalnost mladih ter raziskovalne dejavnosti na področjih, ki so pomembna za lokalno skupnost, za podjetja in institucije v občinah Šentjur in Dobje.

Mlade usmerja v raziskovanje tem, ki so zanimive z vidika potreb lokalnega okolja.

Razpis objavljajo Občini Šentjur in Dobje, Razvojna agencija Kozjansko in Študentski klub mladih Šentjur.

Predmet razpisa je nagraditev kakovostno napisanih raziskovalnih nalog (raziskovalnih projektov, seminarskih nalog, diplomskih/magistrskih del, doktoratov) osnovnih šol občin Šentjur in Dobje, srednješolcev, študentov ter drugih mladih, ki imajo stalno prebivališče v občinah Šentjur in Dobje ali pa se šolajo v omenjenih občinah.

Predlagane, vendar neobvezne teme za razpis 2022/2023:

_


Turizem:

 • Predlogi zanimivih turističnih programov, projektov ali animacijskih programov, ki bodo omogočili spoznavanje domačih turističnih znamenitosti in pritegnili turiste v kraj,
 • postavitev in predstavitev zanimivih tematskih poti (učne, planinske, kulturne, zgodovinske…),
 • naloge usmerjene v predstavitev občine oz. kraja (večja prepoznavnost in promocijo kraja, predlogi za razvoj in oblikovanje lokalnih  turističnih spominkov,
 • turistične oz. izletniške kmetije, dopolnilna dejavnost na kmetijah (npr. potencial razvoja turizma na turističnih oz. izletniških kmetijah),
 • kako izkoristiti odmevne nacionalne dosežke (športne ali kakšne druge) za turistično in gospodarsko promocijo kraja,
 • predlog ustreznih rešitev za širitev in posodobitev namestitvenih kapacitet v Občini Šentjur.
 • multimedija, igrifikacija, didaktika na področju turizma.
_
 


Etnologija:

 • Običaji in navade, ljudsko izročilo, iz življenja naših dedkov in babic …
 • podjetniške priložnosti obujanja starih obrti,
 • kulturna dediščina (stavbna, običaji … raziskave o izvoru in ohranjanju kulturne dediščine, znane osebnosti kraja …),
 • kulinarika, značilne jedi na območju občin Šentjur in Dobje oz. na Kozjanskem
 • proučevanje vzgoje starih rastlinskih vrst in njihov pomen za ohranitev kulturne krajine.
 
 


Gospodarstvo:

 • Inovativna in ustvarjalna predstavitev deficitarnih poklicev v občini Šentjur ali Dobje,
 • tehnološke izboljšave in nadgradnje v obratih in delavnicah ter v kmetijstvu (v povezavi z lokalnimi podjetji, podjetniki in kmeti),
 • postavitev načrtnega uvajanje alternativnih oblik kmetovanja oziroma prestrukturiranja kmetovanja za obstoječo kmetijo,
 • podjetniške priložnosti vzgajanja in prodaje starih ali novih sadnih vrst,
 • razvoj in implementacija programskih in strojnih rešitev za gospodarstvo, kmetijstvo…
 • lokalna samooskrba (npr. Inovativne rešitve za prodajo, zbiranje, distribucijo, mreženje … lokalno pridelane hrane za individualne potrošnike (gospodinjstva) in večje odjemalce (šole, vrtce …)).
 
 


Prosti čas:

 • Kvalitetno preživljanje prostega časa občanov,
 • angažiranje in delovanje občanov v lokalnem okolju (različne oblike participacije in delovanja…),
 • izkustveno in neformalno učenje občanov,
 • prostovoljstvo v občini Šentjur ali Dobje.
 
 


Okolje:

 • Varstvo okolja (ravnanje z odpadki, črna odlagališča; dvig zavesti o pomenu varovanja okolja; ravnanje z vodo in energijo),
 • naravna dediščina občine Šentjur (predstavitev; osveščanje o skrbi za njeno ohranitev),
 • potencial energetske samooskrbe na območju občine Šentjur ali Dobje,
 • energetske izgube zasebnikov in javnih zgradb - priložnosti za zmanjšanje porabe energije in toplotnih izgub ter vloga lokalnih institucij.
 
 


Družbena odgovornost:

 • V podjetjih, organizacijah in lokalni skupnosti.
 
 


Novi mediji:

 • Multimedijska predstavitev območja,
 • razvoj aplikacij in orodij za izboljšanje življenja občanov in delovanja inštitucij.
 
 


Zdravje:

 • Prehrambne navade občanov,
 • sodobne odvisnosti,
 • gibanje in rekreacija občanov.
 
 


Drugo:

 • Način delovanja vrhunskega športnega kolektiva v manjšem slovenskem kraju.
 • Medkulturni dialog in integracija v lokalni skupnosti.
 

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov

Dogodki za mlade

SHIFT + A