NATEČAJ: Mladi lokalni aktivisti 2011

Javni natečaj "Mladi lokalni aktivisti 2011"

Predloge lahko pošljete do vključno 30. 12. 2011!

 

Javni natečaj: »Mladi lokalni aktivisti 2011«

 

Razpisovalec
Natečaj se razpisuje v okviru projekta Aktivendržavljan.si, v katerega je vključenih 19 mladinskih organizacij iz cele Slovenije, izvaja pa ga Mladinski center Šentjur (Razvojna agencija Kozjansko). 

 

Predmet razpisa
Mlade, aktivne in tiste, ki to želite postati, pozivamo, da na razpis Mladi lokalni aktivisti, prijavite vaše ideje in predloge, kako spremeniti ali kako drugače izboljšati okolje v katerem živite.
Zbiramo inovativne in ustvarjalne ideje iz vseh koncev Slovenije, ki bodo reševale različne izzive in problematiko lokalnega okolja (od sociale, gospodarstva, razvoja, infrastrukture, mladinskega dela, kulture, okolja…), glavni akterji sprememb pa ste mladi.


Namen razpisa - tema
Spodbuditi mlade, da razmišljate, kaj v vašem okolju je potrebno spremeniti, to področje raziščete in rešitve oz. vaše predloge prijavite na razpis. Pričakujemo predloge, katerih realizacija je v moči mladih in ste mladi tisti akterji, ki bi lahko v prihodnosti z ustreznimi resursi predlog tudi realizirali, vendar realizacija predloga ni pogoj prijave.


Kdo lahko sodeluje
Sodelujete lahko mladi do 29. leta starosti.


Rok in način sodelovanja
Predlogi in ideje morajo biti predloženi oz. poslani do petka, 30.12.2011, na predpisanih prijavnicah, na naslov RA Kozjansko (Mladinski center Šentjur), Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, s pripisom »Natečaj Mladi lokalni aktivisti«. Šteje se, da je vloga pravočasno prispela, če je oddana zadnji dan roka na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani pošiljke mora biti ime in naslov pošiljatelja.


Izbor in nagrada
Natečaju bo sledil izbor najboljših idej in predlaganih rešitev. Ocenjevala se bo iznajdljivost mladih pri iskanju novih načinov vplivanja in sodelovanja v družbenih procesih ter pozitiven učinek morebitne realizacije njihovih idej na lokalno skupnost oz. širše.
Izmed vseh prispelih idej bo komisija izbrala 5 najboljših, čigar avtorji bodo nagrajeni s strokovno ekskurzijo v Bruselj.


Rezultati natečaja bodo predstavljeni v mesecu aprilu 2012, na Svetovni dan mladih prostovoljcev.
Predlagatelji bodo o izboru in rezultatih natečaja pisno obveščeni najkasneje do petka, 23.03.2012.
 

Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani mreže www.aktivendrzavljan.si ter na spletni strani www.mladi-sentjur.si.
 

Dodatne informacije:
Celoten natečaj in prijavnico najdete na spletnih straneh www.aktivendrzavljan.si oziroma www.mladi-sentjur.si, ali e-naslovu mladi@ra-kozjansko.si.

Kontaktna oseba: Lara Žmaher, telefon 03/747-18-01, e-naslov lara.zmaher@ra-kozjansko.si ali mladi@ra-kozjansko.si.

 

 »Operaciji delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

Zadnje objavljeno

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov
Mladinski inkubator Te zanima medkultutni dialog in upliv umetne inteligence na mlade?

Poziv za mlade: Medkulturni dialog v času umetne inteligence

Urad za mladino Sveta Evrope odpira poziv za udeležence_ke za 8. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A