Nagrajena dela v šol. letu 2004/2005

Nagrajena dela v šolskem letu 2004/2005

A. DIPLOMSKA DELA:


1.

"Razvoj šentjurskih gospodarskih družb v obdobju od leta 1995 do leta 2003" (Urška Čater (Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru).


2.

"Krajinsko oblikovalski vidiki razvoja turizma na Kozjanskem" (Tanja Srdič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Univerza v Ljubljani).


3.

"Razvojne možnosti kmetijstva in turizma v občini Šentjur" (Marjana Kladnik, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Univerza v Ljubljani).B. SEMINARSKA NALOGA:


1.

"Analiza cen navedenih v nepremičninskih oglasih za področje občine Šentjur na dan 7. 3. 2005" (Petra Novak, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; vrednotenje nepremičnin, Univerza v Ljubljani).C. RAZISKOVALNE NALOGE:


1.

Raziskovalna naloga: "Šolske in obšolske dejavnosti" (OŠ Planina pri Sevnici, mentor: Majda Kočevar Klaužer).


2.

Raziskovalna naloga: "Tudi to je šola" (OŠ Slivnica pri Celju, Likovni krožek in Zveza prijateljev mladine).


3.

Raziskovalna naloga: "Dediščina Jurjevanja v Šentjurju" (Katarina Jenšterle, Nina Gradič).
4.
Raziskovalna naloga: "Rekreacija v gozdu" (Teja Perc, Dora Košak).
 

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Izmenjava o spodbujanju prehoda v ekološko in vključujočo družbo s krepitvijo pristnih načinov odnosa do sebe, svoje socialne mreže in narave.

Se želiš udeležiti mladinska izmenjava EARTH?

Društvo Metta vabi na 7-dnevno mladinsko izmenjavo EARTH – Exploring ...

Aktualno Napovednik za poletje 2024 z Mladinskim centrom

Napovednik poletnih počitniških aktivnosti

Tako kot vsa leta do sedaj tudi letos pripravljamo projekt "Šentjur, ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A