Nagrajena dela v šol. letu 2006/2007

Nagrajena dela v šolskem letu 2006/2007

A. DIPLOMSKA DELA:


1.

"Možnosti trženja ekoloških pridelkov v občini Šentjur" (Janja Hostnik, Šolski center Šentjur).


2.

"Predlog načrta pohodniških poti po KS Blagovna" (Maja Vodeb, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru).


3.

"Želodčkova učna pot - Model učilnice v naravi" (Barbara Antlej, Pedagoška fakulteta Maribor, Oddelek za razredni pouk, Univerza v Mariboru).


4.

"Šentjur v predmarčni dobi" (Petra Krč, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani).B. SEMINARSKE NALOGE:


1.

"Lokalna samouprava na primeru Občine Šentjur pri Celju" (Matic Čoklc, Srednja ekonomska šola Celje).


2.

"Šege in verovanja ob smrti v vaseh Črnolica in Nova vas v Šentjurju" (Katarina Jenšterle, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).
3.
"Predstavitev koncepta prenove vaškega jedra" (Teja Perc).
 C. RAZISKOVALNE NALOGE:


1.

Raziskovalna naloga: "Ko še ni bilo mobitelov" (OŠ Planina pri Sevnici, Zgodovinski krožek).


2.

Raziskovalna naloga: "Skozi zgodovino OŠ Slivnica pri Celju" (OŠ Slivnica pri Celju, Zgodovinski krožek).


3.

Raziskovalna naloga: "Učna ura z Blažetom in Nežico" (OŠ Blaža Kocena Ponikva).

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Priložnost za študentsko delo na mednarodnih projektih

ASEF Razpis: študentsko delo na mednarodnih projektih

Se želiš soočiti z novimi izzivi v mednarodnem okolju obkrožen z ...

Aktualno Mladi se učijo izdelave venčkov za okrasitev Šentjurja

Mladi izdelovali adventne venčke za okrasitev Šentjurja

Mladinski center Šentjur se je v četrtek 23.11.2023 odzval povabilu ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A