Najdi svojo pot

Cilji projekta "Najdi svojo pot"

 

Cilji projekta "Najdi svojo pot" so izvajanje aktivnosti za vzpostavitev podpornega okolja za mlade ter oblikovanje programa s pomočjo katerega bomo v prihodnosti mlade podpirali in usmerjali pri načrtovanju življenjske in poklicne poti ter mladim omogočili razvoj veščin in pridobitev izkušenj.

 

Tako se bo v okviru projekta pripravilo oziroma izvedlo:

  • Skozi projekt se bo oblikovalo program oziroma uporaben model, ki bo mlade usmerjal ter podpiral pri načrtovanju in realizaciji poklicnih ter življenjskih ciljev.
  • Za delo z vrstniki se bo oblikovalo skupino mladih, ki bodo lahko vrstnikom pomagali najti in aktivirati lastne vire moči ter jih bodo lahko v prihodnosti, s pomočjo, v oblikovanem programu z načrtovanimi aktivnostmi in načini dela, podpirali pri realizaciji njihovih ciljev in projektov.
  • Vzpostavilo se bo mladinsko svetovalno pisarno in naredilo temelje za svetovanje, ki bo mlade spodbujalo in podpiralo pri doseganju ter izkoriščanju lastnih potencialov, odpravljanju ovir in prepričanj, ki jih omejujejo pri doseganju življenjskih in poklicnih ciljev.
  • Spodbujalo se bo raziskovalnost in ustvarjalnost mladih ter jim omogočalo spoznavanje načinov dela in strategij delovanja ljudi, ki so uspešni na različnih področjih in so zanimivi zanje. Cilj je oblikovati nekaj modelov delovanja uspešnih ljudi, ki jih bodo mladi sami izbrali in raziskovali.
  • Preučiti in v obliki mini priročnika predstaviti uspešne načine učenja (kako izboljšati učinkovitost in hitrost učenja skozi poznavanje različnih učnih stilov in poznavanje zaznavnih kanalov, ki jih uporabljamo pri vsakodnevni komunikaciji).
  • Niz okroglih miz, ki bodo mladim omogočile spoznati ustvarjalne in ambiciozne ljudi, ki so uspeli v karieri in so srečni v življenju. S tem jih želimo navdušiti in motivirati za lasten osebnostni in poklicni razvoj.
  • Mladim se bo pomagalo izvesti redna srečanja in druženja, na katerih bodo s pomočjo mentorja zastavili svoj osebnostni ali poklicni cilj, si prizadevali za njegovo uresničitev ter drug drugega podpirali in spodbujali k doseganju le tega.
  • Mlade se bo spodbujalo, da razmišljajo o svojem življenjskem poslanstvu, o svojih sposobnostnih in potencialu, ki ga imajo, da uresničijo zastavljene cilje in aktivno delujejo v kraju kjer živijo.
  •  Z informiranjem in obveščanjem mladih o možnostih sodelovanja in soustvarjanja v projektu načrtovanih aktivnosti. S tem želimo doseči aktivno delovanje in vključevanje mladih v aktivnosti projekta ter seznanjenost širše javnosti z aktivnostmi projekta.

 

Preberite več o projektu "Najdi svojo pot"

Nazaj

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Želiš prepoznati lažne novice? Prijavi se na izmenjavo.

Te zanima kako prepoznati dezinformacije?

Mladinska izmenjava “Resnica v dobi dezinformacij” bo mladim ponudila ...

Aktualno Prijave na razpis Šentjur mene maš 19. 6. ob 17. uri

Razpis za počitniško delo »Šentjur, mene maš« 2024

Razpisuje se počitniško delo za dijake in študente iz Občine Šentjur. ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A