Najdi svojo pot

Glavne aktivnosti projekta

 

Vzpostavitev podpornega okolja in modela dobre prakse, ki bo mladim v oporo pri postavljanju in realizaciji lastnih ciljev ter iznajdljivosti na trgu delovne sile, v okviru projekta "Najdi svojo pot", se bo izvajalo z naslednjimi (glavnimi) aktivnostmi:

  • Priprava programa

Priprava vsebin in aktivnosti, ki bodo mlade spodbudile, da razmišljajo o življenjskem poslanstvu, svojih sposobnostih in potencialu, jim omogočile razvoj potrebnih veščin in priskrbele potrebne izkušnje ter jih usmerjale pri postavljanju in realizaciji življenjskih ciljev in projektov.

  • Usposabljanje štirih oseb za svetovanje vrstnikom

S pomočjo mentorja se bodo mladi, ki so aktivni v mladinskem delu, skozi redna srečanja, domače naloge, izobraževanjem in različnimi vajami ter debatami pripravili za svetovanje in delo z vrstniki. Tako bodo vrstnikom pomagali in jih podpirali pri načrtovanju in izvedbi njihovih ciljev in projektov.

  • Vzpostavitev mladinske svetovalne pisarne in svetovanje

Priprava načrta dela svetovalne pisarne, ki bo enkrat tedensko, v času uradnih ur, mladim omogočala svetovanje pri doseganju in izkoriščanju lastnih potencialov, pri odpravljanju ovir in prepričanj, ki mlade omejujejo pri doseganju njihovih ciljev.

  • Izvedba dveh mladinskih raziskovalnih projektov

V prvem mladinskem raziskovalnem projektu, se bo raziskovalo strategije in modele ustvarjalnih, inovativnih ljudi, ki so uspešni na različnih področjih.

V drugem raziskovalnem projektu, se bo preučevalo uspešne načine učenja različnih predmetov (od družboslovja do naravoslovja), raziskovalo se bo rabo zaznavnih sistemov pri učenju in metode, kako izboljšati učinkovitost učenja skozi uporabo različnih učnih stilov. Pripravilo se bo tudi mini priročnik za vrstnike.

  • Okrogle mize

Pripravilo in izvedlo se bo tri okrogle mize, katerih gostje bodo ustvarjalni in ambiciozni ljudje, ki so uspeli v življenju in jih bodo mladi izbrali sami.

  • Mesečna srečanja (zastavitev osebnih in poklicnih ciljev)

Mladim se bo omogočilo in spodbujalo redna druženja in srečanja, skozi katera si bodo s pomočjo mentorja zastavili svoj osebnostni ali poklicni cilj in si v času srečevanj prizadevali za njegovo uresničitev. Pri tem bodo drug drugega spodbujali in usmerjali k doseganju le tega.

  • Informiranje o aktivnostih in rezultatih projekta

Ob zaključku projekta se bo izvedlo manjši dogodek, na katerem bodo mladi vrstnikom in javnosti predstavili aktivnosti in rezultate svojih raziskav ter celotnega projekta.

 

Preberite več o projektu "Najdi svojo pot"

Nazaj

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A