Najdi svojo pot

Najdi svojo pot

Predstavitev projekta | Projekt se je izvajal med leti 2010 - 2011

 

Namen projekta "Najdi svojo pot" je vzpostaviti podporno okolje in model dobre prakse, ki bo mladim v oporo pri postavljanju in realizaciji lastnih ciljev ter pri njihovi iznajdljivosti na trgu delovne sile.

 

Mladi se po končanem ali nekončanem šolanju znajdejo na trgu delovne sile. Številni se na slednjem ne znajdejo, saj so pogosto premalo ambiciozni, inovativni in raziskovalno naravnani. Ker imajo premalo izkušenj in niso dovolj angažirani v izven šolskih oziroma prostočasnih dejavnostih je prisoten strah pred prevzemanjem odgovornosti. Pri številnih mladih je prisotna tudi nizka samopodoba in brezciljnost.

 

Ogromno mladih, predvsem tistih iskalcev prve zaposlitve, se ne znajde, niti ne vedo, kaj si v življenju želijo, kakšne so njihove kvalitete in kakšen potencial imajo v sebi. Za mlade v ta namen na širšem območju ni oblikovanih programov ali aktivnosti, ki bi jih usmerjali in jim bili v oporo pri sprejemanju in oblikovanju življenjskih odločitev.

 

Z izvajanjem načrtovanih aktivnosti v okviru projekta "Najdi svojo pot" želimo vzpostaviti podporno okolje ter oblikovati program s katerim bomo mlade podpirali in usmerjali pri načrtovanju življenjske in poklicne poti ter jim omogočili razvoj veščin in pridobivanje izkušenj, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev v svet odraslih. Tako si bodo mladi krepili lastno identiteto, se zavedli svojega potenciala ter ga na kreativen način uporabili sebi v prid in posledično v prid okolja v katerem živijo.

 

 

 

 

 

  Projekt sofinancira EU

 

  Projekt "Najdi svojo pot" je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za

  razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine

  "Od Pohorja do Bohorja".

 

Nazaj

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A