Omrežen.si

OMREŽEN.SI & OMREŽENA.SI

Projekt se je izvajal med leti 2009 - 2012

 

Vanj je vključenih 18 mladinskih organizacij, ki bomo, v času od maja 2009 do avgusta 2012, razvile sistem in mrežo socialnega kapitala, ki bo mladim omogočala razvoj osebnostnih veščin, potrebnih za uspešno vključevanje na trg delovne sile in razvoj lastne kariere.

 

mladim omogoča dvigovanje socialnega kapitala.

 

S pomočjo medvrstniškega učenja, dela v manjših skupinah in povezovanja s potencialnimi delodajalci bomo mladim omogočali dvigovanje lastnega socialnega kapitala.

 

Za delo z mladimi bomo usposobili sodelujoče mladinske delavce, pripravili spletne aplikacije (internetno stran, elektronske učilnice, orodja za beleženje socialnega kapitala) ter se povezali z različnimi organizacijami po Sloveniji, ki lahko mladim pomagajo pri višanju socialnega kapitala.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

 

Več na www.omrezen.si.

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator  V okviru pobude DiscoverEU se odpira nov prijavni rok

V okviru pobude DiscoverEU se odpira nov prijavni rok

Ali si star_a 18 let? Pripravljen_a na dolgodivščino svojega ...

Aktualno Pridruži se pobudi

Pridruži se pobudi "Polni zagona kolesarimo v službo"

Pridruži se nacionalni pobudi Polni zagona kolesarimo v službo, ki je ...

Dogodki za mlade

04
Sep
2023
Od ponedeljka do petka med 13.00 in 15.00 Zabava

Po šoli

Aktivator, center alternative in ustvarjalnosti, Ulica Dušana Kvedra 23 v Šentjurju

23
Avg
2023
sreda, 23. 8. 2023 do 17:00 Zabava

Dvodnevni tabor na Blagovni

Kozolec pri Kulturni pipci

22
Avg
2023
torek, 22. 8. 2023 od 10:00 Zabava

Dvodnevni tabor na Blagovni

Kozolec pri Kulturni pipci

SHIFT + A