Omrežen.si

OMREŽEN.SI & OMREŽENA.SI

Projekt se je izvajal med leti 2009 - 2012

 

Vanj je vključenih 18 mladinskih organizacij, ki bomo, v času od maja 2009 do avgusta 2012, razvile sistem in mrežo socialnega kapitala, ki bo mladim omogočala razvoj osebnostnih veščin, potrebnih za uspešno vključevanje na trg delovne sile in razvoj lastne kariere.

 

mladim omogoča dvigovanje socialnega kapitala.

 

S pomočjo medvrstniškega učenja, dela v manjših skupinah in povezovanja s potencialnimi delodajalci bomo mladim omogočali dvigovanje lastnega socialnega kapitala.

 

Za delo z mladimi bomo usposobili sodelujoče mladinske delavce, pripravili spletne aplikacije (internetno stran, elektronske učilnice, orodja za beleženje socialnega kapitala) ter se povezali z različnimi organizacijami po Sloveniji, ki lahko mladim pomagajo pri višanju socialnega kapitala.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja", prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.

 

Več na www.omrezen.si.

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Razpisi in natečaji Javni poziv za izbor kulturnih projektov

Dogodki za mlade

SHIFT + A