Razpisi in natečaji

Fotografski natečaj: Živali so del urbanega okolja

Namenjen: mladim, do 30 let

Datum objave razpisa: ponedeljek, 9. december 2013

Rok: ponedeljek, 31. marec 2014, do 23:59

Društvo za zaščito živali Ljubljana (DZZŽ LJ) vabi vse mlade do 30. leta starosti k sodelovanju v foto natečaju "Živali so del urbanega okolja". 

 

 Povzetek besedila natečaja 

 Namen natečaja: 

Fotografski izziv je projekt mladinske pobude, ki ga podpira evropski program Mladi v akciji. Traja od 20. 7. 2013 do 31. 3. 2014, omogoča mladim, da se skozi umetniško ustvarjanje aktivno vključijo v oblikovanje družbene zavesti o problematiki živali v urbanem okolju, o strpnosti do drugačnih oblik življenja in tudi o medsebojnih odnosih, saj so hišne živali oziroma neodgovorno skrbništvo pogosto predmet spora v gosto poseljenih mestih.

 

 Kdo lahko sodeluje? 

V fotonatečaju lahko sodelujejo avtorji, ki niso starejši od 30 let. Sodelujejo lahko tudi avtorji s fotografijami, posnetimi v drugih državah Evropske unije, in tako pomagajo oblikovati zgodbo o človekovem odnosu do živali v različnih evropskih mestih.

 

 Pogoji sodelovanja na natečaju (rok in način prijave): 

V natečaju lahko sodelujejo avtorji, ki niso starejši od 30 let. Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi (3) fotografijami, ki jih bo komisija ocenjevala posamično.


Fotografije avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov info@dzzz.si . Elektronsko sporočilo naj vsebuje:

  • naslov in krajši opis fotografije,
  • ime in priimek avtorja ter njegovi rojstni podatki,
  • elektronski naslov avtorja in
  • stalni oz. začasni naslov avtorja.


Fotografije se sprejemajo samo v digitalni obliki in v formatu jpeg (velikost: 30 x 40 cm, ločljivost 300 dpi). Zadnji rok za pošiljanje fotografij je 31. 3. 2014 do polnoči.

Člani upravnega odbora Društva za zaščito živali Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), člani strokovne komisije natečaja ter ožji družinski člani navedenih oseb v natečaju ne morejo sodelovati.

Fotografije, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj naštetih pogojev, bodo izključene iz natečaja.

 

 Izbor nagrajencev in nagrade: 
Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala strokovna komisija v sestavi:

  • Ana Gregorič, fotografinja in grafična oblikovalka, mentorica fotografskih delavnic
  • Aljaž Vaupotič, član mladinske pobude in ljubiteljski fotograf
  • Tretji član komisije ostaja presenečenje!


Fotografije bo komisija ocenjevala glede na tehnično dovršenost, izvirnost in vsebinsko povezanost s temo natečaja. Izbrane fotografije bodo na ogled na zaključni razstavi natečaja, ki jo bo oblikovala priznana fotografinja in grafična oblikovalka Ana Gregorič, članica komisije.

Razglasitev rezultatov natečaja bo objavljena na spletni strani Društva za zaščito živali Ljubljana.


Tri najbolje ocenjene fotografije prejmejo nagrado:

1. mesto: Fotografski izziv z Arnejem Hodaličem
2. mesto: Letna naročnina na revijo National Geographic Slovenija
3. mesto: Paket presenečenja iz cruelty-free trgovine OrCa


Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je avtor fotografije v natečaju sodeloval v nasprotju s pogoji natečaja.

Nagrade bodo podeljene na zaključni razstavi natečaja. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

 

 Avtorske pravice: 
Avtorji jamčijo, da so fotografije, s katerimi sodelujejo v natečaju, njihova avtorska dela. Avtorji zadržijo avtorske pravice za predložena dela. Organizator si pridrži pravico do objave poslanih fotografij na spletu in v tiskanem gradivu v času natečaja in po njegovem izteku.

nagrajenci se strinjajo z objavo njihovega imena in priimka na spletni strani organizatorja.

 

 Obvestilo! 

Vsi, ki bi se radi udeležili natečaja, vendar nimate primerne opreme in/ali znanja, se udeležite katere od fotografskih delavnic DZZŽ LJ pod mentorstvom Ane Gregorič. Termine delavnic najdete .

 

 

 Več informacij: 

Nuša Ema Miklavec, Društvo za zaščito živali Ljubljana

nusa@dzzz.si

 

 Vir: 

http://www.dzzz.si/sl/fotografski-natecaj-zivali-so-del-urbanega-okolja.html

SHIFT + A