Razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev štipendij in subvencij v Občini Šentjur za študijsko leto 2022/2023

Namenjen: Študentom, ki se izobražujejo za poklice pomembne za razvoj podeželja in subvencije za izobraževanje ali strokovno izpopolnjevanje v tujini.

Datum objave razpisa: petek, 23. september 2022

Rok: petek, 21.10.2022, do 23:59

Občina Šentjur objavlja v šolskem letu 2022/2023 razpis za dodelitev:

 

A. Petim študentom štipendije, za tiste, ki se izobražujete za poklice VI/1, VI/2, VII. stopnje izobrazbe, pomembne za razvoj podeželja.

 

B. Petim študentom subvencioniranje stroškov izobraževanja ali strokovnega izpopolnjevanja, ki se izvaja izven Republike Slovenije.

Pogoji za prijavo na razpis za štipendije

Na razpis se lahko prijavite kandidati, ki se izobražujete za poklice, pomembne za razvoj podeželja in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imate status rednega študenta,
 • se izobražujete za poklic, s katerim si boste pridobili višješolski strokovni program, visokošolski strokovni in univerzitetni program ter magisterij stroke,
 • imate stalno bivališče v Občini Šentjur,
 • ob vpisu v prvi letnik za poklice VI/1, VI/2, VII. stopnje izobrazbe, pomembne za razvoj podeželja ne smete biti starejši od 26 let,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti,
 • niste lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe,
 • ne prejemate druge štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje.

 

Kandidati morate predložiti:

  • izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu (Prijavni obrazec A),
  • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica (obe strani) oz. potni list),
  • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
  • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja oz. predhodnega šol. leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik,
  • fotokopijo bančne kartice.

 

Komisija za štipendiranje bo štipendije odobrila s sklepom. Višina štipendije znaša 15 % minimalne plače v Republiki Sloveniji. Štipendist bo za čas trajanja izobraževanja po predpisanem programu izobraževalne ustanove z občino sklenil pogodbo, s katero bo zavezan izpolnjevati vse pogodbene obveznosti. Občina bo štipendije izplačevala na podlagi sklenjene pogodbe do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Pogoji za prijavo na razpis za subvencijo

Na razpis se lahko prijavite študentje, ki se izobražujete izven RS in izpolnjujete naslednje pogoje:

 • imeti morate stalno prebivališče v Občini Šentjur,
 • ob vpisu v prvi letnik višje ali visoke šole ne smete biti starejši od 26 let,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje,
 • niste samozaposlene osebe,
 • niste lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

 

Kandidati morate predložiti:

  • izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu (Prijavni obrazec B),
  • dokazilo, da se že izobražujejo v tujini ali verodostojen dokaz povabila,
  • fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica (obe strani) oz. potni list),
  • potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto,
  • dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika na predhodni stopnji izobraževanja oz. predhodnega šolskega leta na isti stopnji izobraževanja, kadar gre za višji letnik,
  • fotokopijo bančne kartice.

 

Komisija za štipendiranje bo subvencije odobrila s sklepom. Občina bo študentu, ki se izobražuje ali strokovno izpopolnjuje v tujini, subvencionirala stroške izobraževanja v višini 15 % minimalne plače v RS za vsak mesec izobraževanja v tujini, vendar skupaj ne več kot eno minimalno plačo za celotno izobraževanje.

Subvencija bo izplačana štipendistu z odločbo in sklenitvijo pogodbe in sicer 70 % celotnega zneska po podpisu pogodbe in 30 % po končanju in predložitvi poročila z dokazili o končanem izobraževanju v tujini. Sredstva se dodelijo samo enkrat za isto izobraževanje v tujini.

Način prijave in rok za prijavo

Prijava na javni razpis mora biti oddana na razpisnem obrazcu in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, zahtevana v razpisu.

Kandidati morate zaprte prijave poslati na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis štipendiranje 2022«. Rok za oddajo vlog je petek, 21. 10. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

 

 

Povezave:

Celotni javni razpis

Prijavni obrazec A

Prijavni obrazec B

 

Več informacij:

Alenka Stojan, Občina Šentjur
03 747 13 14 ali alenka.stojan@sentjur.si

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Šentjur, soba št. 216

Vir:

Občina Šentjur

Nazaj
Občina Šentjur razpisuje pet štipendij in pet subvencij za izobraževanje v tujini

Občina Šentjur razpisuje pet štipendij in pet subvencij za izobraževanje v tujini

Zadnje objavljeno

Aktualno Program aktivnosti prvega termina

Prijavi se na počitniški teden za najstnike

Pet dni poletnih počitnic preživi aktivno, zabavaj se in spoznaj nove ...

Mladinski inkubator Želiš prepoznati lažne novice? Prijavi se na izmenjavo.

Te zanima kako prepoznati dezinformacije?

Mladinska izmenjava “Resnica v dobi dezinformacij” bo mladim ponudila ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A