Razpisi in natečaji

Natečaj za Grossmanovo nagrado in priznanje 2018

Namenjen: dijakom in študentom

Datum objave razpisa: sreda, 7. november 2018

Rok: sreda, 5. december 2018, do 23:59

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) in Društvo slovenskih režiserjev (DSR) - sekcija scenaristi - razpisujeta natečaj za Grossmanovo nagrado in priznanje 2018.

 

 Povzetka besedil natečajev 

 Natečaj za Grossmanovo nagrado 2018 
Na natečaju lahko sodelujejo študentje slovenskih univerz z izvirnimi scenariji za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo.

Štirje izvodi scenarija morajo biti poslani najkasneje do 5. decembra 2018 na naslov: UL AGRFT, "Grossmannova nagrada", Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana.

Natečaj je anonimen, scenariji naj bodo oddani pod šifro. Z isto šifro naj bo označena zaprta kuverta, v kateri naj bodo zapisani podatki o avtorju: ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka in potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu.

Vsak študent lahko na natečaj prijavi samo en scenarij.

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT.

Žirija bo nagradila največ dva scenarija in zneskov nagrad ne bo delila med več scenarijev, lahko pa opozori na posebno kvaliteto nenagrajenih scenarijev in povabi avtorje k sodelovanju. Žirija si pridržuje pravico, da katere od nagrad ne podeli.

Avtor prvonagrajenega scenarija bo prejel odkupno nagrado v višini 1000 evrov (donator DSR Scenaristi), avtor drugonagrajenega scenarija pa odkupno nagrado v višini 600 evrov. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. decembra 2018.

Z izplačilom nagrade pridobi UL AGRFT pravico, da po nagrajenih scenarijih posname študijski film ali televizijsko dramo brez kakršnih koli materialnih obveznosti do avtorja scenarija. Ta pravica vsebuje tudi pravico adaptacije nagrajenega scenarija. Če UL AGRFT v petih letih od dne, ko je bila izplačana nagrada, ne posname filma, preidejo vse pravice nazaj na avtorje scenarijev.

Organizatorji priporočajo pisanje v standardni obliki za scenarije. Pomagate si lahko tudi z orodji namenjenimi pisanju scenarijev (npr. brezplačni poslovenjeni program celtx).
 

 Natečaj za Grossmanovo priznanje 2018 
Na natečaju lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol z izvirnimi sinopsisi oziroma zgodbami za kratki igrani film ali kratko televizijsko dramo (trajanja do 15 minut) na poljubno temo, vendar ne daljšimi od 3000 znakov.

Štirje izvodi kratkih zgodb, na katerih naj bodo navedeni ime in priimek avtorja, razred ter naziv in naslov šole ter e-poštni naslov avtorja, morajo biti poslani najkasneje do 5. decembra 2018 na naslov: UL AGRFT, "Grossmannovo priznanje", Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana.

Vsak dijak lahko na natečaj prijavi samo en sinopsis oziroma zgodbo.

Prejeta dela bo ocenila žirija, sestavljena iz pedagogov in predstavnika študentov UL AGRFT. Žirija bo izbrala največ tri filmske zgodbe.

Avtorji izbranih najboljših zgodb bodo prejeli knjižno darilo s filmskega področja ter dobili priložnost, da si v živo ogledajo potek resničnega filmskega snemanja. Vsi sodelujoči bodo po e-pošti obveščeni o izidu natečaja najkasneje do 31. decembra 2018.
 

 
 
 
 

 

 
 Lili Bibič, AGRFT
 01/251-04-12 ali ftv@agrft.uni-lj.si
 
 https://www.agrft.uni-lj.si/grossmann/

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A