Razpisi in natečaji

Razpis "Božično darilo DOS" za socialno ogrožene dijake

Namenjen: dijakom

Datum objave razpisa: ponedeljek, 5. december 2011

Rok: sobota, 10. december 2011, do 23:59

Namen razpisa je ublažiti materialno stisko socialno najšibkejšim dijakom. Ob vsesplošnem zaskrbljujočem stanju in vse večji brezposelnosti se na Dijaški organizaciji Slovenije (DOS) zavedajo, da v teh težkih časih igra ključno vlogo solidarnosti in dobrodelnost prizadetim družinam. V ta namen bo DOS razdelil devet (9) božičnih daril s praktičnimi nagradami, ki jih bodo zbrali s pomočjo donatorjev. Devetim izbranim dijakinjam oziroma dijakom, bomo na transakcijski račun nakazali tudi 100 evrov sredstev, s katerimi jim bodo vsaj malo omilili socialno stisko.

 

Prijavitelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, v enem natisnjenem izvodu poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: Dijaška organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom: BOŽIČNO DARILO DOS in po elektronski pošti na naslov darilo@dijaska.org, najpozneje do sobote, 10. decembra 2011 (velja poštni žig).

 

K prijavni dokumentaciji je potrebno obvezno priložiti:

  • Originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2011/2012.
  • Fotokopijo davčne številke.

 

  • Fotokopijo bančne kartice ali izpisek osebnega računa ali drugo potrdilo, na katerem je razvidna celotna bančna številka.
  • Obrazložitev. V obrazložitvi podrobno opišite svoje osebnostno, družinsko in socialno stanje, na podlagi katerih menite, da ste ustrezni prosilci za dodelitev pomoči. Priložite ustrezna dokazila (zdravniška potrdila, dokazila Zavoda za zaposlovanje, Centra za socialno delo…), ki utemeljujejo vaše navedbe in jih kot priloge ustrezno navedite v motivacijskem pismu. Komisija bo prednost pri izbiri upravičencev za dodelitev pomoči namenila prosilcem, pri katerih so izkazana posebna osebnostna in družinska stanja.

 

  • Fotokopijo kandidatove odločbe o odmeri dohodnine (ki ga dobijo na Davčni upravi) in fotokopije odločb vseh družinskih zavezancev za odmero dohodnine za preteklo koledarsko leto oziroma fotokopije vseh drugih dokazil o družinskih prejemkih (glej točko 6).
  • Originalno potrdilo o članih skupnega gospodinjstva.

 

  • V primeru smrti v družini ali drugih okoliščin, zaradi katerih pride do znatne spremembe posameznikovega položaja tekom koledarskega leta in to ni razvidno iz dohodninskih odločb, to pojasnite v motivacijskem pismu ter priložite fotokopijo izpiska iz mrliške knjige, potrdilo Centra za socialno delo, ki je krajevno pristojno za kraj prosilčevega stalnega prebivališča, ali druga dokazila o izjemnem zdravstvenem ali osebnostnem položaju prosilca in njegove družine.
  • Fotokopijo osebne izkaznice (z obeh strani) ali potnega lista. Prečrtajte kopijo, pripišite, da gre za vzorec in se zraven podpišite!

Več informacij na: http://www.aktivendrzavljan.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:boino-darilo-dos-za-socialno-ogroene-tudente&catid=11:razpisi-mladi&Itemid=30

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A