Razpisi in natečaji

Razpis Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja 2021/2022

Namenjen: osnovnim šolam, srednješolcem, študentom in drugim mladim, do vključno 29 let

Datum objave razpisa: petek, 15. april 2022

Rok: za osnovnošolske in srednješolske naloge do 25. junija, za ostale do 30. septembra 2022

Boš v tem šolskem oz. študijskem letu pisal_a raziskovalno nalogo, na primer referat, seminarske naloge, ali pa boš pisal_a diplomsko ali magistrsko nalogo ali doktorat? Bo tema tvoje naloge vezana na lokalno okolje? Sodeluj na razpisu in prejmi denarno nagrado za svojo raziskovalno nalogo.

 

Razvojna agencija Kozjansko v sodelovanju z Občino Šentjur, Občino Dobje in Študentskim klubom mladih Šentjur objavlja razpis "Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja" za prijavo raziskovalnih nalog v šolskem letu 2021/2022.
 

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost mladih ter povečati raziskovalne dejavnosti na področjih, ki so pomembna za lokalno skupnost, za podjetja in institucije v občinah Šentjur in Dobje.
 

Predmet razpisa

Predmet razpisa je nagraditev kakovostno napisanih raziskovalnih nalog (raziskovalnih projektov, seminarskih nalog, diplomskih/magistrskih del, doktoratov) osnovnih šol občin Šentjur in Dobje, srednješolcev, študentov ter drugih mladih, ki imajo stalno prebivališče v občinah Šentjur in Dobje ali pa se šolajo v omenjenih občinah.
Raziskovalna naloga je lahko individualna ali skupinska, iz posamezne discipline ali pa interdisciplinarna. Teme raziskovalnih nalog morajo biti aktualne ter vsebinsko vezane na lokalno okolje.
 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj

Na razpisu lahko kandidirajo osnovne šole, dijaki, študentje in drugi mladi (do vključno 29. leta starosti) iz občin Šentjur in Dobje, katerih teme nalog se navezujejo na lokalno okolje. Naloge morajo biti izdelane v šolskem letu 2021/2022, osnovnošolske in srednješolske v času od septembra 2021 do vključno junija 2022, študentske naloge pa od oktobra 2021 do vključno septembra 2022. S prejemom nagrade avtor dovoljuje, da se njegovo delo hrani v Knjižnici Šentjur in objavi na spletnih straneh razpisovalcev razpisa.
 

Merila za prejem nagrade

Merila za prejem nagrade:

 • uporabnost naloge za lokalno okolje,
 • kreativnost in inovativnost naloge,
 • natančnost in temeljitost pri raziskovanju,
 • analiza podatkov, rezultatov (ali so rezultati uporabni in prepričljivi),
 • oblikovanje in podajanje zaključkov,
 • jezik.

 

Raziskovalne naloge, ki bodo izpolnjevale pogoje in pridobile ustrezno število točk, bodo nagrajene. Prednost bodo imele naloge, ki bodo obravnavale teme, predlagane s strani razpisovalcev in so objavljene na njihovih spletnih straneh. V primeru, da naloga ne obravnava vsebine lokalnega okolja Občin Dobja in Šentjurja, se avtomatično izloči in ne ocenjuje.
 

Nagrade

Posamezno delo je lahko nagrajeno v višini do:

 • 200 evrov raziskovalna naloga osnovnošolcev,
 • 40 evrov srednješolska raziskovalna/seminarska naloga,
 • 50 evrov študentska raziskovalna/seminarska naloga,
 • 100 evrov diplomsko delo I. stopnje,
 • 150 evrov magistrsko delo II. stopnje,
 • 200 evrov doktorat III. stopnje.
   

Rok za predložitev raziskovalnih nalog in način predložitve

Osnovnošolske in srednješolske naloge je možno oddati do 25. junija 2022.

Študentje lahko oddajo svoja dela do 30. septembra 2022.

Vlagatelj pošlje raziskovalno nalogo v tiskani in e-obliki (na mladi@ra-kozjansko.si ), skupaj s prijavnico na naslov RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, s pripisom "MLADI ZA RAZVOJ". Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka na pošti kot priporočena pošiljka. Vlagatelj lahko osebno prinese raziskovalno nalogo (v tiskani in e-obliki) na enoto RA Kozjansko, Mladinski center Šentjur, Mestni trg 2, 3230 Šentjur. Pregled prispelih nalog s prijavnicami bo v petek, 14. oktobra 2022, ob 10. uri na Mladinskem centru Šentjur.

 

Povezave

Besedilo razpisa "Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja 2021/2022"

Prijavnica na razpis

Predlagane teme za raziskovalne naloge

Pravilnik razpisa Mladi za razvoj Šentjurja in Dobja


 

Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o oceni svoje naloge

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni 30 dni po pregledu nalog.

 

Več informacij:
Lara Žmaher, Mladinski center Šentjur
03 747 18 01 ali lara.zmaher@ra-kozjansko.si
Vir:
Razvojna agencija Kozjansko

 

Nazaj
Sodeluj na razpisu in prejmi denarno nagrado za svojo raziskovalno nalogo.

Sodeluj na razpisu in prejmi denarno nagrado za svojo raziskovalno nalogo.

SHIFT + A