Razpisi in natečaji

Razpis štipendij fundacije Leona Štuklja za študijsko leto 2018/2019

Namenjen: dijakom in študentom

Datum objave razpisa: četrtek, 4. oktober 2018

Rok: ponedeljek, 29. oktober 2018, do 23:59

Fundacija Leona Štuklja razpisuje štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2018/2019.

 

 Povzetek besedila razpisa 

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 evrov mesečno.
 

 Pogoji za pridobitev: 

  • Dijaki in študenti, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije.
  • Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca.
  • Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študenti višjih letnikov.
     

 Rok in način prijave: 
Kandidati so dolžni predložiti pisno:

  • prošnjo s telefonsko številko, elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,
  • dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu,
  • fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci,
  • dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Pisne vloge lahko oddate od ponedeljka, 15. oktobra 2018, do ponedeljka 29. oktobra 2018. Vloge pošljite na naslov: Fundacija Leona Štuklja, Ul. heroja Zidanška 18, 2000 MARIBOR, (Vladimir PODHOSTNIK).
 

 Potek izbora: 
Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. novembra 2018, po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

 

 
 https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2018092516493342/

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A