Razpisi in natečaji

Razpis za dodelitev redne denarne pomoči študentom v stiski 2015

Namenjen: študentom Univerze v Ljubljani

Datum objave razpisa: sreda, 6. januar 2016

Rok: petek, 5. februar 2016, do 23:59

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski.

 

 Povzetek besedila razpisa 

 Namen, cilj in predmet razpisa: 

Namen razpisa je:

 • reševanje trenutne socialne stiske študentov;
 • pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja;
 • širjenje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Cilj razpisa je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa in so na njem izbrani.


Predmet razpisa je dodeljevanje redne denarne pomoči študentom v socialni stiski.

 

 Višina sredstev: 

Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku 300,00 evrov. 

 

 Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci: 

I. Splošni pogoji:
Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo enega od splošnih pogojev:

 • imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (glej seznam članic v prilogi) in niso v rednem delovnem razmerju;

ali

 • so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ("pavzirajo") ter niso v rednem delovnem razmerju.

 

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentu ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja pogoja:

 • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
 • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 7. 2015 dalje.

 

Ne glede na splošne pogoje, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v letu 2015 že prejela dve izredni denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena.

 

Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

 

Denarna pomoč ne more biti dodeljena isti osebi več kot dvakrat v obdobju istega koledarskega leta.

 

II. Ostali pogoji:

 • prosilec je v socialni stiski;
 • denarna pomoč bo prosilcu pomagala pri razreševanju socialne stiske.

 

Razlogi za socialno stisko so lahko:

 • povečanje števila družinskih članov oziroma rojstvo otroka prosilcu;
 • nastop brezposelnosti vzdrževalca družine;
 • smrt enega izmed vzdrževalcev družine;
 • spor prosilca z vzdrževalcem družine (s staršem/starši) glede preživninske obveznosti;
 • nezmožnost prosilca za aktivno reševanje lastne materialne ogroženosti zaradi utemeljenih zdravstvenih težav;
 • zdravstvene, psihosocialne ali druge posebne okoliščine.

 

 Vloga, dokazila in izjave, ki jih predložijo prosilci: 
Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

I. Prošnja, dokazila in izjave, ki jih morajo predložiti vsi prosilci:

1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);

 

2. izpolnjena vloga za dodelitev redne denarne pomoči;

 

3. podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazil o osebnih prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do redne denarne pomoči;

 

4. podpisana izjava o nezaposlenosti, o izpolnjevanju razpisnih pogojev in izkaz namenske porabe sredstev pridobljenih na tem razpisu;

 

5. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;

 

6. fotokopija vseh bančnih kartic z obeh strani;

 

7. trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili;

 

8. potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2015/16 (za prosilce, ki imajo status študenta) oz. potrdilo o pavziranju ali ustrezno drugo potrdilo visokošolskega/višješolskega zavoda članice ŠOU v Ljubljani na katerem študirajo (za prosilce, ki so prvo leto brez statusa študenta) v katerem je jasno zapisano, da ima prosilec v tekočem študijskem letu dovoljenje za opravljanje manjkajočih obveznosti

 

9. dokazila bank o vseh nakazilih oz. prejemkih za zadnjih šest mesecev (za obdobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015) – potrdila iz spletne banke veljajo le v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani banke;
Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo. 

 

10. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi študentske napotnice študentskega servisa za obdobje zadnjih šestih mesecev (od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015), ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu, kjer so vpisani kot aktivni član;
V kolikor niste aktivni člani oz. v tem obdobju niste imeli nakazil, zapišite to v pisni prošnji, izpisa zaslužkov pa ni treba pošiljati.
V kolikor prosilec k vlogi ne priloži te priloge, se smatra, da prosilec v tem obdobju ni opravljal študentskega dela in se temu primerno to točkuje glede na točkovnik.

 

11. potrdilo ali fotokopija potrdila iz gospodinjske evidence (dobite ga na upravni enoti);

 

12. fotokopija zadnje dohodninske odločbe vseh članov gospodinjstva (za koledarsko leto 2014) oz. potrdilo ali fotokopija potrdila o prejetih dohodkih v preteklem letu (za koledarsko leto 2014, če niste bili davčni zavezanec) za vse člane gospodinjstva, ki so stari najmanj 16 let.
Potrdilo dobite na davčnem uradu v kraju vašega stalnega prebivališča. Tuji študentje ga pridobite v državi, kjer imate
urejeno stalno prebivališče. Če so dokumenti zapisani v drugem jeziku, naj prosilec zraven priloži še svojo obrazložitev
zapisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Tuji študentje, ki dohodninskih odločb ne morejo predložiti (in v priloženi
pisni prošnji opišejo, zakaj pridobitev odločb ni možna), prejmejo v področni rubriki točkovnika 4 točke.

 

Dodatno pojasnilo k dokumentaciji zahtevani v tej točki:
Če je prijavitelj zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec priložiti:

- odločbo o odmeri dohodnine prijavitelja;

- odločbo o odmeri dohodnine vseh članov skupnega gospodinjstva za leto 2014, starejših od 16 let.
V kolikor prijavitelj ali kdo izmed članov gospodinjstva ni zavezanec za odmero dohodnine mora prosilec
priložiti:
- potrdilo, o prejetih dohodkih za leto 2014 (potrdilo se pridobi na FURS). Velja tudi za prosilce, ki v letu
2014 niso delali preko študentske napotnice.

 

13. kontrolni seznam (priložen razpisni dokumentaciji).

 

Pojasnilo pojma študentska družina: oba starša oz. eden ima status študenta ali je/sta prvo leto brez statusa študenta in vpisan na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni/nista v rednem delovnem razmerju.

 

Za enostarševsko družino se šteje skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje, ali je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od staršev dejansko ne dobiva prejemkov za preživljanje.

 

II. Dokazila in potrdila, ki jih dodatno predložijo nekateri prosilci:

 • potrdilo o brezposelnosti staršev;
 • fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
 • fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
 • druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki bi lahko vplivala na oceno socialne ogroženosti (kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca, zdravniška potrdila, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.);
 • delo prosilca prek avtorske ali podjemne pogodbe (od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015).

 

 Oblika dodelitve, namen in način porabe denarne pomoči: 
Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu prosilcu, bodo prosilcu nakazana na njegov osebni račun.

 

Denarna pomoč se lahko dodeli in uporabi samo iz razlogov:

 • reševanja stanovanjskega problema;
 • nakupa osnovnih življenjskih potrebščin;
 • preživljanja otroka ali družine;
 • vpisnine na visokošolskem oz. višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani;
 • zdravstvenih težav in/ali invalidnosti;
 • nepredvidenih naravnih in družinskih nesreč, ki povzročijo socialno ogroženost;
 • druge narave, ki so povzročili hudo socialno stisko;
 • nakupa študijskih pripomočkov, plačila diplomskega zagovora ipd.

 

 Rok in način oddaje vloge za dodelitev sredstev: 
Rok za predložitev vlog je do vključno 5. februarja 2016 (velja poštni žig).

 

Prosilec mora prošnjo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana.

 

Prosilec lahko namesto priporočene pošte odda svojo prijavo tudi osebno v pisarni Fundacije Študentski tolar (uradne ure in naslov pisarne so objavljeni na naši spletni strani).

 

Opremljenost vloge:

 • Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna ustrezna označba: "Ne odpiraj – Vloga za dodelitev redne denarne pomoči".
 • Na hrbtni strani ovojnice mora biti zapisan prosilec in njegov naslov.
 • Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku. V primeru nepopolne vloge, komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi v skladu z razpisom. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v desetih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge po roku za dopolnitev in nepravilno ali nepravočasno oddane vloge bo komisija zavrgla.

 

 Povezave: 

 

 Več informacij: 

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani
01/438-02-19 ali info@studentski-tolar.si

 

 Vir: 

http://www.studentski-tolar.si/index.php/redna-pomoc

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur