Projekt Most

Most

Projekt se je izvajal v letih 2020 - 2021

Projekt Most je nastal v sodelovanju mladinskih centrov Šentjur in Trbovlje (Zavod za mladino in šport Trbovlje). Namen projekta je povečati zaposljivost in zaposlenost mladih z manjšanjem vrzeli med mladimi brezposelnimi in delodajalci preko metod mladinskega dela.

Razvili smo model usposabljanj, ki rešuje izzive mladih ob vstopu na trg dela, preprečuje dolgotrajno brezposelnost in socialno izključenost, s spodbujanjem aktivne participacije v lokalnem okolju pa s projektom prispevamo k pridobivanju splošnih, specifičnih kompetenc za večjo zaposljivost in k razvoju skupnosti, s čimer učinkuje na mlade, na področje mladinskega dela in širše. Projekt se bo izvajal v letih 2020 in 2021.

 

Cilji projekta so:

Okrepiti kompetence mladih za večjo zaposljivost preko izvedbe usposabljanj.
40 mladih, iz zasavske in savinjske regije, bo vključenih v celosten program usposabljanj za krepitev mehkih in specifičnih veščin, ki bo spodbujal aktivno participacijo, omogočal pridobitev znanj, ki bodo služila pri iskanju zaposlitve, pa tudi pri osebnostnem razvoju in drugih področjih.

Okrepiti mladinski sektor z metodami za delo z mladimi brezposelnimi.
Na podlagi izkušenj z mladinskim delom bomo v projektu razvili orodje za mladinske delavce za krepitev kompetenc za povečanje zaposljivosti med mladimi ter jih usposobili za delo z njimi.

Mladim omogočiti stik z delodajalci za namen širjenja socialne mreže.
Mladi bodo izvedli 8 aktivnosti z delodajalci v času projekta.

Dvigniti stopnjo aktivnega delovanja v družbi.
Mladi bodo ob mentorski podpori izvedli 10 dogodkov za vrstnike iz lokalnih skupnosti obeh regij.

 

 

Aktivnosti na projektu:

Srečanja mladih iskalcev zaposlitve; marec - junij 2021 9. 6. 2021

Iščeš zaposlitev? Še morda ne veš kaj bi sploh počel_a? 15. 5. 2021

Kaj želiš v življenju na področju kariere?

19. 4. 2021

Anjina pot do zaposlitve

17. 3. 2021

Most do zaposlitve 20. 2 2021

Projekt Most: Špelin pogled na sodelovanje v projektu 14. 9. 2020

Projekt Most: Kaj MOST pomeni meni? 7. 9. 2020

Projekt Most: Z vlakcem smrti čez Most 31. 8. 2020

Projekt Most: Odkrivanje lastnih potencialov 25. 8. 2020

Projekt Most: Dorotejini prvi vtisi 14. 8. 2020

Iščeš zaposlitev? Mi imamo "Most", da ti pomagamo! 6. 8. 2020

Most - usposabljanje: Simulacija razgovorov v skupini

22. 7. 2020

Most - usposabljanje: Pomen odgovornosti in time managementa

21. 7. 2020

Most - usposabljanje: Pasti zaposlitvenih oglasov in osnove retorike

20. 7. 2020

Most - usposabljanje: Kako izdelati kreativni CV, personal branding in predstavitev na spletnih platformah

16. 7. 2020

Most - srečanje mladih 8. 7. 2020

Most - team building in Actionbound po Šentjurju 18. 6. 2020

Most - srečanje mladih; 16. 6. 2020 16. 6. 2020

Most - 1. srečanje mladih v živo 6. 4. 2020

Mladi Šentjur V ŽIVO: Nov projekt za podporo mladim iskalcem zaposlitve

24. 4. 2020

Gradimo mostove do zaposlitve 22. 4. 2020

Projekt Most 10. 3. 2020

 

.


Mladinski center Šentjur
03 747 18 01 ali mladi@ra-kozjansko.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", prednostne naložbe: 8.2 "Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade", specifičnega cilja: 8.2.1 "Znižanje brezposelnosti mladih".


 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Kako biti okej, ko nič v redu

Kako biti okej, ko nič ni v redu

Zavod Ypsilon vabi na brezplačen predavanje “Kako biti okej, ko nič ni ...

Mladinski inkubator Si želiš novih znanj in doživetij?

Brezplačna poletna šola: Pot do uspeha

Kaj je Poletna šola? Pot do uspeha je brezplačna 5-dnevna poletna ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A