Nagrajena dela v šol. letu 2020/2021

Nagrajena dela v šol. letu 2020/2021

A. MAGISTRSKO DELO II. STOPNJE:

1.

Magistrsko delo: "Svetlobna onesnaženost na območju doline Voglajne in Zgornjega Posotelja ter njen vpliv na vegetacijo" (Mojca Rajh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Filozofska fakulteta, Oddelek za biologijo in oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Danijel Ivajnšič, izr. prof. dr. Igor Žiberna, somentorica: doc. dr. Nataša Pipenbacher)B. RAZISKOVALNI NALOGI - OSNOVNA ŠOLA:

1.

Raziskovalna naloga: "Vpliv medijev na oblikovanje mnenja o novem koronavirusu"  (Urška Ula Dobnik, področje: sociologija, Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, mentorica Jožica Novak, prof. ped. in zgo.)

2. Raziskovalna naloga: "Raznovrstnost cvetnega prahu na Kozjanskem" (Leja Planko in Ana Mastnak, mentorica: Renata Mastnak)

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator

ASEF Razpis: študentsko delo na mednarodnih projektih

Se želiš soočiti z novimi izzivi v mednarodnem okolju obkrožen z ...

Aktualno Mladi se učijo izdelave venčkov za okrasitev Šentjurja

Mladi izdelovali adventne venčke za okrasitev Šentjurja

Mladinski center Šentjur se je v četrtek 23.11.2023 odzval povabilu ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A