Nagrajena dela v šol. letu 2012/2013

Nagrajena dela v šol. letu 2012/2013

A. DIPLOMSKA DELA:

1.

"Teharski plemiči" (Maja Sakelšek, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo, Univerza v Mariboru).

2.

"Večnamenska ureditev Slivniškega jezera z upoštevanjem ekoremediacijskih ukrepov" (Ana Herman, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo Univerza v Ljubljani).

3.

"Glasba kot del neformalnega izobraževanja v mladinskih centrih" (Mojca Zupanc, Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, Univerza v Ljubljani).B. RAZISKOVALNE NALOGE:

1.

Raziskovalna naloga: Glinški sejem "Ko zadiši po starih časih" (Osnovna šola Slivnica pri Celju, Turistični krožek, mentorica Breda Zupanc).

2.

Raziskovalna naloga: "Svetlobna onesnaževanje v krajih bivanja učencev OŠ Slivnica pri Celju" (Osnovna šola Slivnica pri Celju, Ekološki krožek, mentorici Renata Mastnak in Alenka Polenšek).  

3.

Raziskovalna naloga: "Problematika odpadkov in varovanje okolja" (Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Ekologija z varstvom okolja, mentorica Jožica Novak). 

4.

Raziskovalna naloga: "Alkohol, droge in spolnost med mladimi" (Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, Sociologija, mentorica Jožica Novak). 

5.

Zgodovinska raziskovalna naloga: "Bralna značka na OŠ Planina pri Sevnici" (Osnovna šola Planina pri Sevnici, mentorica Majda Kočevar Klaužer).

 

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator

ASEF Razpis: študentsko delo na mednarodnih projektih

Se želiš soočiti z novimi izzivi v mednarodnem okolju obkrožen z ...

Aktualno Mladi se učijo izdelave venčkov za okrasitev Šentjurja

Mladi izdelovali adventne venčke za okrasitev Šentjurja

Mladinski center Šentjur se je v četrtek 23.11.2023 odzval povabilu ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A