Moč mladih

Predstavitev projekta Moč mladih

Projekt se je izvajal leta 2019

Skupina mladih iz občine Šentjur se je v sodelovanju z Mladinskim centrom Šentjur lotila desetmesečnega projekta "Moč mladih". Mladi so po letih obiskovanja mladinskega centra sami opazili potrebo po motiviranju mladih, da se čim bolj aktivno udejstvujejo na dogodkih in projektih v svoji lokalni skupnosti. Z izvajanjem takšnega projekta, pa je za mlade čisto posebna izkušnja in tudi dobra priložnost za pridobivanje različnih kompetenc in veščin, ter spoznavanje novih prijateljev.

 

Ciljna skupina projekta
Ciljna skupina projektnih aktivnosti so mladi iz vseh krajev naše občine, stari najmanj 15 do 29 let, srednješolci, študentje in drugi mladi. V dogodke in dejavnosti želimo pritegniti tudi mlade iz albanske skupnosti, ki živi predvsem v mestu Šentjur in okolici.
 

Namen in cilji projekta
Spodbuditi želimo mlade, ki so drugače manj aktivni, se držijo zase in veliko časa preživijo na družbenih omrežjih, da se aktivirajo ter se vrnejo v stare oblike druženja in zabave.

Kako? Skupina mladih bo organizirala različne tematske dogodke in aktivnosti: od športnih dogodkov, ekoloških dogodkov (čistilne akcije, delavnice) in dogodkov, na katerih bomo mladi spoznali kdo so in kaj počnejo lokalni politični odločevalci.

 

S projektom želimo mladi doseči:

 • Večjo socialno vključenost mladih v lokalno skupnost.
   
 • Možnost vključevanja, povezovanja, druženja ter pridobivanja različnih kompetenc in to omogočiti tudi tistim mladim, ki živijo na bolj oddaljenih območjih občine Šentjur.
   
 • Medkulturni dialog - vključevanje mladih iz albanske skupnosti v aktivnosti lokalnega okolja, da se čutijo del okolja ter premagovanje stereotipov med mladimi.
   
 • Demokratično participacijo mladih - povezovanje mladih in političnih odločevalcev s ciljem, da ustvarijo prostor za povezovanje, izmenjavo idej ter sodelovanje med mladimi in političnimi odločevalci.
   
 • Ohranjanje narave in krepitev zavedanja pri mladih o pomenu skrbi za okolje v katerem živijo in preko mladih ozaveščanje drugih prebivalcev občine Šentjur.


 

 

Te zanima kaj se dogaja na projektu?

Vse prispevke, fotogalerije in videe iz projektnih aktivnosti najdeš .

  

 
Mladinski center Šentjur
03 747 18 01 ali mladi@ra-kozjansko.si

 


Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Kako biti okej, ko nič v redu

Kako biti okej, ko nič ni v redu

Zavod Ypsilon vabi na brezplačen predavanje “Kako biti okej, ko nič ni ...

Mladinski inkubator Si želiš novih znanj in doživetij?

Brezplačna poletna šola: Pot do uspeha

Kaj je Poletna šola? Pot do uspeha je brezplačna 5-dnevna poletna ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A