Prostovoljec/ka Občine Šentjur 2013

Predstavljamo naj prostovoljce Občine Šentjur 2013

V četrtek, 3. aprila, smo podelili štiri priznanja in šest pohval izjemnim posameznikom, ki so v letu 2013 s svojim prostovoljnim delom in aktivnim udejstvovanjem v lokalni skupnosti pripomogli k napredku in boljšemu življenju občanov v naši občini. Šest organizacij je letos nominiralo 10 prostovoljcev v štirih različnih kategorijah. Priznanja in pohvale sta podeljevala župan, mag. Marko Diaci in predsednica komisije za pripravo predlogov o izboru prostovoljke, prostovoljca Občine Šentjur za leto 2013 Albina Karmuzel.

 

 

 

 

Prireditev, ki je tudi letos potekala v okviru Tedna zdravega mesta in Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti, je že deveta zapored. Občina Šentjur je občinsko priznanje za Naj prostovoljca/ko Občine Šentjur prvič podelila leta 2006. Vse od takrat pa do letos je bilo nagrajenih kar 148 prostovoljcev, od tega jih je 27 prijelo priznanje za Naj prostovoljca v različnih starostnih kategorijah. Letos pa se je tej skupini nagrajencev pridružilo še 10 prostovoljcev.

 

 

V kategoriji do vključno 18 let je občinsko priznanje prejela Kristina Kavčič. Pohvalo je prejela Tanja Kopinšek, ki jo je nominiral Mladinski center Šentjur.

 

Kristino Kavčič je nominiral Zavod Etno-Eko. Kristina je živahna, komunikativna in prijazna ter skoraj ves svoj prosti čas preživi aktivno bodisi v mladinski folklorni skupini Lintvar ali pa v Planinskem društvu Slivnica pri Celju. V zadnjem letu je aktivno delala z otroško skupino pod okriljem mladinske folklorne skupne Lintvar, kjer je izvajala razne delavnice ročnih spretnosti v povezavi s kulturno dediščino. Vodi tudi otroško folklorno skupino na OŠ Slivnica pri Celju ter korepetira v mladinski folklorni skupini Lintvar. Preko planinskega društva je opravila tečaj za mladinskega voditelja kar ji omogoča, da na različnih mladinskih taborih deluje bolj kvalitetno in bolj samostojno. Skupaj z drugimi voditelji skrbi za izvedbo programa, animira otroke ter pomaga pri tehnični izvedbi programa.

 

V kategoriji od 18 do 30 let je občinsko priznanje prejela Albina Kolar. Pohvalo so prejele Anja Andrenšek, Helena Sanjker in Anja Dominič, ki jih je nominiral Mladinski center Šentjur.

 

Albino Kolar je nominiralo Društvo podeželske mladine Šentjur. Predlagatelji so jo opisali, kot osebo polno energije, odločno in ciljno usmerjeno. Z veseljem opravlja svoje prostovoljno delo v društvu in je vedno pripravljena prevzeti odgovornost. Svojo naklonjenost so ji izkazali tudi člani društva, ko so jo leta 2010 najprej potrdili za podpredsednico društva, leto kasneje pa za predsednico. Člani društva pravijo, da brez njenega truda in angažiranosti društvo ne bi delovalo tako uspešno. Albina vsako leto organizira več izobraževalnih ekskurzij za člane društva ter skrbi za uspešno, redno delovanje društva, tako programsko, kot finančno. Društvo podeželske mladine Šentjur je julija lani že tretjič organiziralo Državne kmečke igre na Ponikvi, ki se jih je udeležilo 2000 mladih iz cele Slovenije. Gre za pomemben in obsežen projekt, ki je doprinesel k promociji občine Šentjur. Da je projekt uspel je zasluga celotne ekipe društva predvsem pa Albine, ki je bila vodja projekta in koordinator celotnega dogodka.

 

V kategoriji nad 30 let, ki delajo z otroki in mladino je občinsko priznanje prejel Ivan Jug. Pohvalo je prejela Marjana Majcen, ki jo je nominiral Mladinski center Šentjur.

 

Ivan Jug je dolgoletni aktivni prostovoljec v vrstah Prostovoljnega gasilskega društva Lokarje, slednje ga je tudi nominiralo. Že kot mladenič se je pridružil gasilcem in tam kot prostovoljec deluje že 33 let. Vedno znova je kazal interes za izobraževanje in si tako tudi pridobil strokovno gasilsko izobrazbo. V društvu je opravljal funkcijo tajnika, bil je član nadzornega odbora, v zadnjem mandatu pa je član upravnega odbora društva. V društvu je zadolžen za delo z mladimi in je predsednik komisije za delo z mladino. V prejšnjem letu je tako organiziral številne aktivnosti za mlade gasilke in gasilce, organiziral zbor mladine, sodeloval je tudi kot mentor dveh ekip mladih, za mlade je organiziral in izvedel pohod na Resevno, na POŠ Blagovna je učencem predstavil delo gasilcev. Ob vsem delu ki ga ima kot prostovoljec je še vedno član ekipe gasilcev, ki se redno udeležuje tekmovanj in dosega odlične rezultate. Za svoje uspešno organizacijsko in operativno delo je bil nagrajen s številnimi gasilskimi priznanji.

 

V kategoriji nad 30 let – splošno področje dela je občinsko priznanje prejela Danica Recko. Pohvalo je prejela Nada Andrašić, ki jo je nominiralo Območno združenje Rdečega križa Šentjur.

 

Danico Recko je nominirala Razvojna agencija Kozjansko. Če ne bi bilo Danice, najbrž nihče ne bi vedel kje se nahaja Dobrina. Danica je tista, ki vidi možnosti za razvoj tega kraja in verjame v uspeh. Zato ji tudi tako dobro uspeva, v projekte pa uspešno vključuje domačine vseh generacij. Je iniciator in organizator dveh tradicionalnih dogodkov, to sta Valentinov nočni pohod na Žusem in Dobrinska noč s kulturnimi nastopi in tekmovanji. V lanskem letu pa je skupaj z domačini in strokovnjaki izvedla pomemben obsežnejši projekt "Grajska učna pot Žusem". Projekt ima velik pomen tako s turističnega, kot tudi z izobraževalnega namena. Pri Danici bi bilo nesmiselno seštevati koliko ur letno nameni prostovoljnemu delu. Veliko lažje je, če rečemo kar, da je prostovoljno delo njen način življenja, skrb za razvoj Dobrine in kvaliteto življenja njenih prebivalcev pa njeno poslanstvo.

 


 

Foto: Jure Godler

Foto: Jure Godler

Zadnje objavljeno

Aktualno Prijave na razpis Šentjur mene maš 19. 6. ob 17. uri

Razpis za počitniško delo »Šentjur, mene maš« 2024

Razpisuje se počitniško delo za dijake in študente iz Občine Šentjur. ...

Mladinski inkubator Izmenjava o spodbujanju prehoda v ekološko in vključujočo družbo s krepitvijo pristnih načinov odnosa do sebe, svoje socialne mreže in narave.

Se želiš udeležiti mladinska izmenjava EARTH?

Društvo Metta vabi na 7-dnevno mladinsko izmenjavo EARTH – Exploring ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A