Razpisi in natečaji

Javni razpis za dodelitev subvencij in štipendij v Občini Šentjur

Namenjen: dijakom, študentom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, javnim zavodom

Datum objave razpisa: ponedeljek, 17. oktober 2011

Rok: ponedeljek, 24. oktober 2011, do 12:00

Predmet razpisa
A - Občina Šentjur razpisuje v šolskem letu 2011/2012 subvencioniranje petih kadrovskih štipendij za poklice IV., V., VI. in VII. stopnje izobrazbe, ki jih podeljujejo gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali javni zavodi praviloma s sedežem v Občini Šentjur in po končanem študiju štipendiste tudi zaposlijo.

B - Občina Šentjur razpisuje v šolskem letu 2011/2012 pet štipendij dijakom in študentom, ki se izobražujejo za poklice IV., V., VI. in VII. stopnje izobrazbe in so opredeljeni kot pomembni za razvoj podeželja.

C - Občina Šentjur razpisuje subvencioniranje dela stroškov izobraževanja ali strokovnega izpopolnjevanja petih študentov, ki se izvaja izven Republike Slovenije in traja do dveh let.

Rok in način prijave
Kandidati pošljejo vlogo z dokazili na posebnem obrazcu na naslov: Občina Šentjur, Komisija za štipendiranje, Mestni trg 10, 3230 Šentjur s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis štipendiranje 2011«. Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane na Občino Šentjur do 24. oktobra 2011 do 12. ure. Informacije in obrazce po tem razpisu dobite na Občini Šentjur (Alenka Stojan, tel. 03 7471314 ali 031505917), na spletni strani Občine Šentjur: www.sentjur.si ali po e–pošti na naslovu: alenka.stojan@sentjur.si.

Celotno besedilo razpisa in obrazci za prijavo so v priponki.

 

Več informacij na: http://www.sentjur.si/Razpisi/Javni-razpis-za-dodelitev-subvencij-in-stipendij-v-Obcini-Sentjur_1.html

 

Pripete datoteke

Zadnje objavljeno

Mladinski inkubator Vpis v višješolske programe od 23.  do 29. avgust 2024

Šolski center Šentjur vabi k prijavi v študijske programe

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola vabi k prijavi za vpis v ...

Mladinski inkubator Pridruži se spletni delavnici

Delavnica o občutku strahu

Društvo Svetovalni svet vabi na delavnico o občutku strahu, ki bo ...

Dogodki za mlade

SHIFT + A